Krigets fasor är många och Ukrainas befolkning behöver stöd.
Genom ekonomiskt stöd till Unicef och Reportrar utan gränser vill vi i NTM-koncernen
bidra till krigets offer och de som kämpar för det fria ordet.

Pressgrannar ställer sig bakom och lyfter uttalandet från Reportrar utan gränser till stöd för Ukrainas journalister.

https://www.reportrarutangranser.se/uttalande-till-stod-for-ukrainas-journalister/
https://unicef.se/katastrof/hjalp-ukrainas-barn

Lär känna Pressgrannar

Spela video

Kontakta oss

Per-Gunnar Stahre
Marknadschef

070-328 99 35
per-gunnar.stahre
@pgab.se

Henrik Engström
Marknad/
produktionsplanering

070-828 50 95
henrik.engstrom
@pgab.se

Hans Karlsson
Projektledning

076-723 27 57
hans.karlsson
@pgab.se

Linn Moberg
Projektledning

0730-37 56 67
linn.moberg
@pgab.se

Markus Blohm
Grafisk tekniker

072-741 80 55
markus.blohm
@pgab.se

Lotta Syrén
Grafisk Tekniker

073-275 96 63
lotta.syren
@pgab.se

Jonny Björk
Prepresschef

070-828 17 82
jonny.bjork
@pgab.se

Peter Ihre
VD

072-500 42 30
peter.ihre
@pgab.se

Ulf Asknert
Platschef Linköping

070-815 43 77
ulf.asknert
@pgab.se

Skicka ett meddelande

Kontaktuppgifter

Här finns vi