Vår historia
Pressgrannar AB bildades 1/5 2004 genom sammanslagning av Norrköpings Tidningars tryckerirörelse (Trycksaker AB) och Östgöta Correspondentens tryckeriverksamhet (Tryck & Media). Bolaget ägdes då till 50% av respektive koncern.
När NT förvärvade Corren till 100% så övergick också Pressgrannar till fullo som helägt dotterbolag till Norrköpings Tidningars koncern NTM.
I samband med att NT införlivade resterande delar av Gotlandsrörelsen fussionerades tryckeriverksamheten (Gotlands Förenade Tidningstryckerier GFT) in i Pressgrannar. Under 2009 gick NTM samman med Upsala Nya Tidnings koncern och i överenskommelsen så överläts UNT:s tryckeriverksamhet i sin helhet till NTM koncernen och fussionerades in i Pressgrannar vid årsskiftet 2009/2010.

En lång historia ger mycket erfarenhet
Norrköpings Tidningar som startade sin utgivning 1758 föddes ur den Broocmanska tryckeriverksamheten som Reinerus Broocman startade redan 1723. Detta är anledningen till att vi anser 1723 vara startpunkten för vår tryckeriverksamhet.

Pressgrannar idag
Pressgrannar AB är i dag ett helägt dotterbolag inom NTM koncernen. Vi är ett företag som trycker dagstidningar eller dagstidningsliknande produkter i tabloid- eller broadsheetformat. Till detta kommer efterbehandling i form av trimning, ibladning, adressering mm.
Vårt tryckeri finns i Linköping där vi trycker ett tiotal dagstidningar samt en mängd tidningar, tidskrifter och DR till externa kunder.
Vi är ett 70-tal fast anställda medarbetare och omsätter c:a 220 milj. kr.

Koncernen
Pressgrannar AB ingår i koncernen NTM AB som är ägare till prenumererade morgontidningar, gratistidningar, TV-stationer, radiokanaler, digitala medier, distributionsbolag och tryckerier. Koncernen är verksam, förutom i Östergötland, även i Uppland, Norrbotten, Småland och på Gotland. Några av de varumärken som ingår i koncernen är tidningarna Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Västerviks Tidningen, GotlandsTidningar och Gotlands Allehanda, Folkbladet och radiostationerna East FM, Lugna Favoriter och Rix FM, samt TV-stationerna 24Corren, 24NT, 24Norrbotten och 24UNT.

NTM-koncernen